Gdzie szukać pomocy po urazie?

PO URAZIE

… chwila nieuwagi, brawury, a może ktoś inny zawinił? Tak czy inaczej, stało się …

Uraz, kontuzja, operacja, niepełnosprawność, rehabilitacja – obco brzmiące słowa, które słyszymy zewsząd w mediach, od rodziny, znajomych, w szpitalu, przychodni. Co zrobić? Jak się odnaleźć w nowej sytuacji?

Po pierwsze – czas!

Możliwie wcześnie rozpoczęte leczenie często jest kluczem do sukcesu.

Szczęśliwie istnieje w Polsce sieć dyżurujących ośrodków leczenia urazów. Nigdy nie zawahajmy się wezwać pomocy w przypadkach jakichkolwiek uderzeń, szczególnie w głowę, upadków z wysokości, poparzeń, porażeń prądem i innych poważnych uszkodzeń ciała. Niejednokrotnie wydaje nam się, że nic się nie stało, nie warto kogoś fatygować, wszystko będzie dobrze. Nic bardziej błędnego! Często w wyniku działania adrenaliny nie czuje się bólu, poza lekkim oszołomieniem wszystko wydaje się być w porządku, a dopiero po upływie dłuższego czasu mogą pojawić się pierwsze niepokojące objawy.

Wzywajmy więc Pogotowie Ratunkowe natychmiast po zdarzeniu! Ludzie, którzy przyjadą z pomocą z pewnością znają się na swojej pracy. Zaufajmy im. Udzielą pierwszej pomocy, zabezpieczą poszkodowanego na czas ewentualnego transportu.

Warto jednak dowiedzieć się, do którego ośrodka wiozą poszkodowanego i czy jest on odpowiedni do danego typu urazu. Niektóre szpitale specjalizują się np. w leczeniu urazów kręgosłupa, a inne np. w leczeniu oparzeń, czy urazów kończyn. Wożenie pacjenta tam i z powrotem w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca jest stratą cennego czasu i naraża go na dodatkowe uszkodzenia w wyniku transportu.

Po drugie – operacja.

Tak! Bywa, że jest to jedyne wyjście, choć niestety często straty po urazie są tak duże, że pomimo najlepiej przeprowadzonego zabiegu nie przywróci on pełnej sprawności. Może jednak uratować życie! Lekarz proponujący zabieg ma na celu przywrócenie poszkodowanemu zdrowia, lub ratowanie mu życia. Nie rezygnujmy z szansy!

Po trzecie – wczesna rehabilitacja pozabiegowa.

W niektórych szpitalach jest ona właściwie symboliczna, lecz mimo to ma kluczowe znaczenie w dalszych losach pacjenta. Wczesne jej wdrożenie pacjenta jest standardem światowym. Należy prosić, wręcz domagać się rehabilitacji jeszcze na oddziale – im wcześniej tym zwykle lepiej.

Po czwarte – rehabilitacja stacjonarna.

W zależności od rodzaju urazu proponowane są różnorakie rozwiązania, lecz kierunek naszych starań powinien być jeden – umieszczenie poszkodowanego w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym. Tam zostanie prowadzona fizjoterapia w warunkach stacjonarnych, przy użyciu optymalnych metod i w optymalnych warunkach. Ewentualnie dobrane zostaną konieczne pomoce dla pacjenta (wózek, kule, gorsety itp.).

Po piąte – dalsze leczenie fizjoterapeutyczne po opuszczeniu zakładu rehabilitacji stacjonarnej.

Nie należy tego zaniedbywać! Budowa naszych organizmów jest niestety taka, że mają tendencję do pogarszania sprawności. Tym bardziej po urazie, po nawet najlepiej przeprowadzonej rehabilitacji stacjonarnej dochodzić może do zaników mięśniowych, przykurczy i innych zaburzeń ruchomości, jeśli dalsze leczenie zostanie przerwane. Powodują one często bardzo bolesne dolegliwości, z czasem nasilające się. Można im jednak zapobiec poprzez regularną fizjoterapię. Taka sytuacja trwać może przez resztę życia pacjenta, ale w zamian otrzymuje on możliwy do uzyskania komfort życia.

Po szóste – leki.

Jeśli zalecone – należy stosować. Często mają kluczowe znaczenie wspomagające proces rehabilitacji.

Centrum Medyczne Białołęka w obydwu lokalizacjach posiada poradnie rehabilitacyjne. Proponujemy doraźne oraz przewlekłe leczenie fizjoterapeutyczne pacjentów pourazowych, dobieranie pomocy ortopedycznych, skierowania na zakup sprzętu pomocniczego, pieluchomajtek oraz innych udogodnień niezbędnych do dalszego funkcjonowania pacjenta po urazie. Posiadając szeroką bazę diagnostyczno – leczniczą oraz doświadczony personel medyczny, jesteśmy ośrodkiem prowadzącym kompleksowe leczenie usprawniające w szerokim wachlarzu stanów pourazowych.

Posiadamy kontrakt z NFZ, również proponujemy w jego ramach fizjoterapię domową dla pacjentów unieruchomionych.

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się!

2018-08-16T18:10:39+00:00