Rozmiar tekstu-+=

Kulma Agnieszka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i rewalidacji, Logopedii, Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem psycho-ruchowym.
Uczestniczka szkoleń w zakresie logopedii, w tym w Praktycznej nauce języka dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz Technik wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem.
Prowadzi diagnozę logopedyczną – ocenę rozumienia mowy, badanie budowy i sprawności narządów mowy, badanie artykulacji oraz słuchu fonematycznego.

Logopeda

  • Logopeda
  • Oligofrenopedagog
  • Pedagog specjalny