Rozmiar tekstu-+=

Fizjoterapia po Covid-19

Skutkiem przebytej choroby w przypadku Covid-19 jest szereg zmian istotnie wpływających na codzienne funkcjonowanie i aktywność, w tym aktywność zawodową. U osób wymagających hospitalizacji oraz wentylowanych mechanicznie obserwuje się znaczne pogorszenie funkcji układu oddechowego oraz sprawności ogólnej. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji zgłaszają dokuczliwe objawy takie, jak obniżona tolerancja wysiłku, zmniejszenie siły mięśniowej, duszności oraz stany przewlekłego zmęczenia. Wszystkie te objawy mogą utrzymywać się ok. kilku do kilkunastu miesięcy. To wszystko sprawia, że osoby, które zdołały pokonać chorobę wymagają specjalistycznej opieki medycznej a w szczególności fizjoterapii po Covidowej.

Jakie dolegliwości mogą pojawiać się po przechorowaniu Covid-19?

Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości zaliczamy osłabienie, obniżenie tolerancji wysiłku, osłabienie siły mięśniowej, duszności i przewlekłe zmęczenie. Nierzadko występują też problemy z koncentracją i pamięcią.

Na bazie naszej dotychczasowej wiedzy oraz doniesień naukowych na temat powikłań po Covid-19 wiemy, że tego typu objawy mogą się utrzymywać nawet do kilkunastu miesięcy a nawet kilku lat od zakończenia leczenia, zarówno u osób o łagodnym przebiegu choroby, jak i u tych, u których wymagana była hospitalizacja.

Fizjoterapia po Covid-19 – Jak przebiega?

Podstawą fizjoterapii po Covid-19 jest trening poprawiający tolerancję wysiłku.

Wskazania i przeciwwskazania oraz zakres zabiegów określane są na wizycie fizjoterapeutycznej początkowej. Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, fizjoterapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii.

Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada do trzech takich wizyt w każdym tygodniu rehabilitacji. Nie dłużej jednak niż przez 6 tygodni.

Terapia polega na realizacji treningu poprawiającego tolerancję wysiłku oraz ćwiczenia, które po zakończeniu programu, pacjenci będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu.

W indywidualnym procesie fizjoterapii możliwe jest zastosowanie innych procedur terapeutycznych, takich jak trening równowagi, techniki mobilizacji, techniki efektywnego odkrztuszania.

Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki.

Fizjoterapia po Covid-19 – Warszawa

Fizjoterapię realizujemy w trybie ambulatoryjnym oraz domowym. Zapewniamy wsparcie specjalistów, których zadaniem jest pomoc Pacjentom w powrocie do strawności po przechorowaniu Covid-19.

Do fizjoterapii kwalifikują się pacjenci z rozpoznaniami ICD-10:

U07.1, U07.2, U07.8, U07.9, U08.9, U09.9, u których utrzymującą się duszność poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie.

W ramach programu finansowanego przez Urząd Marszałkowski oraz NFZ kwalifikują się ozdrowieńcy do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.

Pozostali pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie zostali zakwalifikowani do refundowanej fizjoterapii mogą skorzystać z naszych usług na dogodnych dla siebie warunkach. Zapraszamy do kontaktu.