Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia2018-08-07T17:32:14+00:00

Szkoła rodzenia

 

Centrum Medyczne Białołęka realizuje program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” finansowany przez m.st. Warszawa.

Głównym celem szkoły rodzenia jest przygotowanie kobiety do porodu i połogu oraz edukacja rodziców w zakresie opieki nad noworodkiem.

  • Rozwoju płodu

  • Przebiegu ciąży, porodu, połogu

  • Przygotowania ciała noworodka do życia pozałonowego

  • Laktacji

  • Praw kobiety ciężarnej i matki karmiącej

  • Opieki pielęgniarsko – lekarskiej nad noworodkiem i niemowlakiem

  • Praktycznego przygotowania do porodu, prawidłowych zachowań w trakcie porodu

Ćwiczenia gimnastyczne obejmują zakres:

  • Ćwiczenia oddechowe

  • Ćwiczenia wzmacniające

  • Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne

Zajęcia prowadzone są przez położną, rehabilitanta, dietetyka, lekarza pediatrę

Wymagana jest pisemna zgoda lekarza prowadzącego ciążę oraz pisemna zgoda pacjenta na udział w zajęciach.