Medycyna pracy

Medycyna pracy2017-06-09T16:22:44+00:00

Project Description

Medycyna pracy

  • Badania wstępne wykonywane przed podjęciem pracy

  • Badania okresowe powtarzane co kilka lat

  • Badania kontrolne wykonywane po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni

  • Badania kierowców

usługa cena
wizyta 100 zł
konsultacja u lekarza specjalisty niezbędna do uzyskania orzeczenia 100 zł

   LEKARZE SPECJALIŚCI

Paweł Hanc

   PLACÓWKI