Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa2017-06-08T13:47:18+00:00

Project Description

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Świadczenia pielęgniarskie realizowane są we współpracy z lekarzem rodzinnym i obejmują pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych  z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin, pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu. W miarę poprawy stanu zdrowia pacjent zostaje objęty opieką pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

  • Wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

  • Wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym procesie leczenia w warunkach szpitalnych

  • Kwalifikacja pielęgniarska do objęcia opieką przez pielęgniarkę opieki długoterminowej i konieczność wykonania przynajmniej jednego z wyżej wymienionych świadczeń pielęgniarskich

   PLACÓWKI