Rozmiar tekstu-+=

dr n. med. Robert Dominowski

W 1982 roku ukończyłem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i podjąłem pracę w Oddziale Wewnętrznym o profilu gastrologicznym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, gdzie rozpocząłem wykonywanie badań endoskopowych. W 1985 roku odbyłem szkolenie w Klinice Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie uzyskałem uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań gastrologicznych. Rok później przebywałem na stypendium Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Klinice Gastroenterologii Szpitala Charite w Berlinie.

W 1986 roku zdobyłem pierwszy, a w 1992 roku drugi stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W 1993 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych, a w 1994 roku zdobyłem specjalizację z zakresu gastroenterologii.

Specjalista gastroenterologii

W trakcie mojej pracy zawodowej organizowałem pracownie endoskopowe i wyszkoliłem personel do samodzielnego wykonywania badań w szpitalach rejonowych w Mińsku Mazowieckim, Giżycku, Wyszkowie i Radzyminie. Pełniłem funkcję Zastępcy Ordynatora i p.o. Ordynatora Oddziału Wewnętrznego i Kierownika Przychodni Przyszpitalnej w Wyszkowie. Przez 24 lata byłem Kierownikiem Pracowni Endoskopowej a przez kilkanascie lat kierowałem Odcinkiem Gastroenterologii Jednodniowej w Wyszkowie. Od 1993 roku prowadzę prywatną praktykę specjalistyczną w Wyszkowie, gdzie udzielam porad i wykonuję badania i zabiegi.

Jestem członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Regularnie uczestniczę w polskich i międzynarodowych kongresach gastrologicznych, stale uzupełniając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje zawodowe.