Rozmiar tekstu-+=

Terapia metodą NDT-Bobath

Terapia metodą NDT-Bobath (Neuro-Developmental Treatment) to specjalistyczna forma rehabilitacji dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi. Metoda ta bazuje na holistycznym podejściu, które koncentruje się na poprawie funkcji motorycznych i jakości życia pacjentów poprzez indywidualnie dobrane ćwiczenia i techniki terapeutyczne.

Terapia NDT-Bobath dla niemowląt z problemami ruchowymi

Terapia metodą NDT-Bobath (Neuro-DevelopmentalTreatment) to specjalistyczna forma rehabilitacji stosowana głównie u pacjentów wcześnie urodzonych, niemowląt i małych dzieci, u których rodzice zaobserwowali niepokojące objawy ruchowe, a w szczególności:

asymetryczne ułożenie ciała;
• wzmożone napięcie ciała;
•  małą aktywność ruchową;
•  obniżone napięcie mięśniowe;
•  problemy z karmieniem, ssaniem;
•  małą aktywność jednej strony ciała w porównaniu do drugiej;
•  osłabienie funkcji jednej strony, rączki, zabawa jedną i tą samą kończyną;
•  protestowanie lub płacz w trakcie leżenia na brzuchu;
•  brak nawiązywania kontaktu wzrokowego z rodzicem;

a także  w innych schorzeniach wpływających na układ nerwowy.

Metoda ta bazuje na całościowym podejściu, które skupia się na usprawnieniu funkcji ruchowych i podniesieniu jakości życia pacjentów dzięki ćwiczeniom i technikom terapeutycznym dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb.

Na czym polega metoda NDT-Bobath

Jej głównym celem jest wspomaganie rozwoju psycho-ruchowego dziecka.
Wzmacnianie prawidłowych wzorców ruchowych przy jednoczesnym wygaszaniu tych niepożądanych. Dzięki temu osiąganie fizjologicznych etapów rozwoju, tzw. kamieni milowych, jest gwarancją dalszego prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego życia.

Terapia NDT-Bobath opiera się na holistycznym podejściu, traktując ciało jako całość i uwzględniając wszystkie aspekty funkcjonowania pacjenta – fizyczne, emocjonalne, poznawcze i społeczne. Każdy program terapeutyczny jest dostosowywany do specyficznych potrzeb i możliwości pacjenta, co pozwala na osiągnięcie najlepszych wyników.

Jak wygląda pierwsza wizyta

Na pierwszych zajęciach terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem, bada dziecko, ocenia jego rozwój ruchowy i jakość wzorców. Kolejnym krokiem jest udzielenie rodzicowi instruktażu, który ma na celu edukację rodzica w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka. Rodzic dowiaduje się jak w odpowiedni sposób podnosić i nosić dziecko, udzielane są wskazówki dotyczące karmienia, przewijania, zabawy z dzieckiem. Ważnym elementem instruktażu pielęgnacyjnego jest edukacja w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka, dzięki której rodzic będzie w stanie samodzielnie zaobserwować ewentualne nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka.

Przebieg terapii

Terapia NDT-Bobath jest bardzo łagodną i bezbolesną dla dziecka forma usprawniania. Terapeuta ocenia na jakim etapie rozwojowym są umiejętności ruchowe dziecka i adekwatnie do tego dobiera wspomagania. Działania terapeutyczne są dobierane indywidualnie i nie wykraczają poza możliwości ruchowe dziecka. Terapeuta, nie jako, podąża ze rozwojem prawidłowym dziecka, proponując mu aktywności, które na danym etapie rozwojowym powinny się już pojawić.
Działania terapeutyczne powodują również wyciszenie nieprawidłowych reakcji ruchowych dziecka i torowanie wzorców jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Terapia metodą NDT-Bobath w Centrum Medycznym Białołęka

Centrum Medyczne Białołęka oferuje usługi terapii metodą NDT-Bobath w dwóch lokalizacjach: przy ul. Książkowej 10 w Warszawie oraz ul. Norwida 2 w Legionowie. Nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, posiadający certyfikaty NDT-Bobath, zapewnia kompleksową i indywidualnie dostosowaną opiekę dla pacjentów z zaburzonym rozwojem ruchowym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik i holistycznego podejścia pomagamy pacjentom poprawić funkcje motoryczne, zmniejszyć napięcie mięśniowe oraz zwiększyć niezależność i jakość życia. Zapraszamy do naszych placówek, gdzie w przyjaznej atmosferze wspólnie dążymy do maksymalnego potencjału ruchowego naszych pacjentów.

Koszt terapii dzieci metodą NDT-Bobath (1 x 45 min) – 180,00 zł
Koszt terapia dzieci metodą NDT-Bobath (pakiet 10 x 45 min) – 1 500,00 zł

Zapraszamy do kontaktu!
22 741-60-58