Medycyna pracy

Medycyna pracy to dziedzina, której przedmiotem jest diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Medycyna pracy obejmuje także orzecznictwo wynikające z przepisów kodeksu pracy. Zajmuje się ochroną zdrowia pracowników przed wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy. Wyróżniamy badania profilaktyczne Pracowników- wstępne okresowe i kontrolne.

Medycyna pracy - Jakie badania trzeba wykonać?

Zakres badań, które trzeba wykonać, określają przepisy. W zależności od stanowiska pracy oraz czynników szkodliwych, Pacjent jest kierowany do odpowiednich specjalistów oraz na badania laboratoryjne. Podczas rejestracji Pacjent otrzyma informacje dotyczące wszystkich niezbędnych badań oraz terminów wizyt.

Medycyna pracy - Kto wykonuje badania z zakresu medycyny pracy?

Badania medycyny pracy wykonują lekarze specjaliści, pielęgniarki i psycholodzy. Wszystkie te osoby muszą mieć dodatkowe uprawnienia oraz kwalifikacje.

Medycyna pracy - Jak przygotować się do badań?

Wizyta u lekarza medycyny pracy nie wymaga szczególnego przygotowania. Warto być wypoczętym, wziąć ze sobą okulary zwłaszcza przy badaniu psychotechnicznym. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych Pacjent musi zgłosić się na czczo do laboratorium.

Medycyna pracy - Co zabrać ze sobą na badania?

Pacjent musi mieć ze sobą skierowanie oraz dokument tożsamości. Jeśli skierowanie dotyczy badań kontrolnych po długotrwałym zwolnieniu, konieczne jest posiadanie zaświadczenia o zakończonym leczeniu. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe często proszone są o zabranie do wglądu dokumentacji medycznej oraz, w przypadku nadciśnienia, cukrzycy, dzienniczków z wynikami pomiarów.

Medycyna pracy w CMB

Zapraszamy do skorzystania z Poradni Medycyny pracy przy ul. Książkowej 9.
Skorzystaj z możliwości wykonania wszystkich badań z zakresu medycyny pracy w ciągu jednego dnia. Przy zapisie warto jest posiadać ze sobą skierowanie. Nasi pracownicy pomogą Ci na podstawie czynników szkodliwych zapisać się na obowiązkowe badania do specjalistów, aby wszystko udało się załatwić w ciągu jednego dnia.