Rozmiar tekstu-+=

EKG - elektrokardiografia

EKG – czyli elektrokardiografia – to powszechne, proste i nieinwazyjne badanie serca przy pomocy elektrokardiografu, czyli aparatu rejestrującego prądy czynnościowe mięśnia sercowego. Każdy skurcz serca sprawia, że wytwarzany jest prąd elektryczny, a skurcze powstają samoistnie, z określoną częstotliwością, która decyduje o pracy serca. Dzięki EKG wykryć można wiele chorób serca, m.in. zaburzenia jego rytmu, niedokrwienie mięśnia sercowego czy zawał.

Dla kogo EKG?

EKG jest podstawą profilaktyki chorób serca i układu krążenia – regularnie, zgodnie z zaleceniami lekarza badanie to powinny wykonywać wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. Na EKG powinni zgłaszać się również pacjenci, u których występują niepokojące objawy, takie jak ból w klatce piersiowej, omdlenia, utraty przytomności, zasłabnięcia, zawroty głowy czy kołatanie serca. Badanie jest również wykonywane kontrolnie u osób z rozrusznikiem serca i przyjmujących leki antyarytmiczne.

Jak się przygotować?

W dniu badania należy zrezygnować z palenia oraz picia kawy – podnosi to ciśnienie oraz przyspiesza rytm serca. Na EKG nie trzeba zgłaszać się na czczo, ale ostatni posiłek powinien być niewielki, lekkostrawny i zjedzony 3-4 godziny przed badaniem. Na 24 godziny przed EKG należy unikać alkoholu oraz intensywnego wysiłku fizycznego.

Jak przebiega EKG?

Badanie przeprowadzane jest zazwyczaj w pozycji leżącej. Pacjent kładzie się na leżance – lekarz odtłuszcza skórę klatki piersiowej, a następnie mocuje na niej sześć elektrod o metalowych zakończeniach. Elektrody przypominające spinacze mocowane są także na kończynach. Dzięki elektrodom aparat odbiera sygnały elektryczne, które są następnie zapisywane na papierze w postaci tzw. krzywej EKG.

EKG w Centrum Medycznym Białołęka

Na badanie EKG zapraszamy do placówek naszego Centrum Medycznego Białołęka przy ul. Książkowej 9 oraz ul. Skarbka z Gór 142 w Warszawie. Zapewniamy profesjonalną opiekę oraz miłą serdeczną atmosferę!

Koszt badania to 70,00 zł

Zapraszamy do kontaktu!