Rozmiar tekstu-+=

Logopedia

Logopedia to dziedzina nauki zajmująca się kształtowaniem właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonalenia w późniejszym czasie, a także usuwaniem różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Logopeda nie jest więc wyłącznie terapeutą od wad wymowy, ale specjalistą, który pomaga diagnozować i usuwać bariery w komunikacji językowej, które to bariery mogą zaburzać rozwój dziecka na płaszczyźnie intelektualnej, emocjonalnej i społecznej.

Co obejmuje?

Poradnia Logopedyczna zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym oraz zespołami genetycznymi. Zakres usług obejmuje:

konsultacje logopedyczne dla noworodków i niemowląt,

konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami artykulacji,

terapie wad wymowy dzieci i młodzieży,

profilaktykę logopedyczną.

Jak wygląda wizyta?

Pacjent, w trakcie wizyty w Poradni Logopedycznej, poddany jest badaniu logopedycznemu polegającemu na przeprowadzeniu wywiadu, ocenie sposobu porozumiewania się, artykulacji, słuchu mownego, ocenie budowy i sprawności narządów mowy oraz badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykowych i artykulacyjnych. Badanie logopedyczne czasem musi zostać poszerzone o wyniki badań konsultacyjnych przeprowadzonych przez: audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę lub neurologa.

Po zebraniu i analizie wszystkich wyników badań opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby Pacjenta.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu otoczenia.

W przypadku dzieci, zajęcia logopedyczne obejmują pracę terapeutyczną z dzieckiem w obecności rodzica lub opiekuna. W trakcie lub na zakończenie zajęć logopeda/neurologopeda omawia zajęcia i przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Logopedia w Centrum medycznym Białołęka

W Centrum Medycznym Białołęka przy ul. Norwida 2 w Legionowie świadczymy usługi logopedyczne zarówno komercyjnie jak i w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do logopedy, należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Ceny komercyjnych usług logopedycznych dostępne są w zakładce „Cennik”.

Zachęcamy do Kontaktu!

Informacje organizacyjne

👉  Przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez kataru i kaszlu.

👉  Wszystkie wizyty umawiane są na konkretne godziny.

👉  Prosimy o przybycie do rejestracji z 10 minutowym wyprzedzeniem.