Rozmiar tekstu-+=

Holter EKG i ciśnieniowy RR

Mianem Holtera (badania holterowskiego) określa się metodę diagnostyczną umożliwiającą rejestrowanie pracy serca (Holter EKG) lub poziomu ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy) w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej analizy. Jej wynalazcą był amerykański biofizyk Norman Holter.

Holter – na czym polega?

Holter EKG to wielogodzinna rejestracja pracy serca pacjenta w warunkach niczym nieskrępowanej całodobowej aktywności. Pacjent normalnie funkcjonuje, idzie do pracy, oddaje się rozrywkom, a w tym czasie niewielkie urządzenie podłączone do jego ciała rejestruje pracę serca. Z kolei Holter ciśnieniowy to 24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego. Pomiary, bez względu na aktywność pacjenta, są wykonywane co 30 minut w ciągu dnia i co 60 minut w nocy.

Holter – jakie daje korzyści?

Dzięki badaniu Holter EKG można dokładnie ocenić czynność elektryczną serca, rejestrować ewentualne zaburzenia rytmu i przewodnictwa, a także sprawdzić ewentualne nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego. Z kolei Holter ciśnieniowy pozwala na precyzyjną diagnostykę nadciśnienia oraz ocenę skuteczności podjętego leczenia.

Holter – jak się przygotować?

Badania holterowskie nie wymagają od pacjenta żadnych szczególnych przygotowań. Mają one za zadanie rejestrować stan faktyczny, więc przez cały czas jego trwania należy wykonywać wszystkie normalne czynności i aktywności – w domu, pracy, ogrodzie itp. Po 24 (lub 48) godzinach aparat jest zdejmowany, a zapisane dane są analizowane i interpretowane przez lekarza.

Holter w CM Białołęka

Wszystkie osoby wymagające diagnostyki holterowskiej zapraszamy do naszego CM Białołęka przy ul. Książkowej 9 oraz Skarbka z Gór 142 w Warszawie. Zapewniamy miłą, serdeczną atmosferę i profesjonalną opiekę!

Komercyjne badanie Holtera w CM Białołęka

Z badania holterowskiego CM Białołęka w Warszawie można skorzystać prywatnie. Zachęcamy do kontaktu!