Rozmiar tekstu-+=

dr hab. n. med. Wsół Agnieszka

W 2007 roku z wyróżnieniem ukończyłam studia medyczne na II Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie w Katedrze i Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie w latach 2009-2014 odbywałam specjalizację z chorób wewnętrznych i w latach 2015-2018 odbywałam specjalizację z kardiologii. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskałam w 2014 roku, a kardiologii w 2019 roku.
W zakresie diagnostyki kardiologicznej specjalizuję się w nieinwazyjnej diagnostyce kardiologicznej. Uczestniczyłam w licznych kursach z zakresu ergospirometrii oraz uzyskałam certyfikat ALS Provider Course.
Pracę kliniczną od wielu lat łączę z pracą naukową. Od 2007 roku związana jestem Katedrą i Zakładem Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie początkowo pracowałam na stanowisku asystenta, a od 2012 roku adiunkta. W ramach zatrudnienia w Katedrze poza praca naukową prowadzę również zajęcia z fizjologii i patofizjologii człowieka ze studentami Wydziału Lekarskiego. W 2012 roku z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską: Rola oksytocyny w neurogennej regulacji układu krążenia u szczurów z niewydolnością serca oraz u szczurów z nadciśnieniem tętniczym SHR. Jestem autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących regulacji układu krążenia w pozawałowej niewydolności serca i nadciśnieniu tętniczym, jak również autorem publikacji, monografii oraz rozdziałów do książek o tematyce klinicznej, w tym rozdziałów dotyczących fizjologii wysiłku fizycznego.
Za swoją pracę naukową oraz dydaktyczną zostałam nagrodzona stypendium Ministra Zdrowia, Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia oraz Nagrodą Zespołową I stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2009 roku jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK, ESC). Od 2010 roku jestem członkiem Sekcji Kardiologii Sportowej oraz Kardiologii Eksperymentalnej PTK. W roku 2013 zostałam członkiem „Klubu 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zrzeszającego młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia.
W wolnym czasie lubię podróżować, czytać, ale największe szczęście i radość przynosi mi czas spędzony z moją rodziną.

Specjalista kardiologii