Rozmiar tekstu-+=

Magister logopedii, neurologopeda, pedagog zajmuje się konsultacją,diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów szerokiego spektrum zaburzeń językowych, autyzmem, mutyzmem między innymi z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. W zakres jej pracy wchodzą między innymi – korygowanie zaburzeń i wad wymowy (dyslalia, rotacyzm, alalia, seplenienie), wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej. Już […]

więcej

Logopeda, Neurologopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej i rewalidacji, Logopedii, Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzonym rozwojem psycho-ruchowym. Uczestniczka szkoleń w zakresie logopedii, w tym w Praktycznej nauce języka dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi […]

więcej

Logopeda

  • Logopeda
  • Oligofrenopedagog
  • Pedagog specjalny