Rozmiar tekstu-+=

Magister logopedii, neurologopeda, pedagog zajmuje się konsultacją,diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów szerokiego spektrum zaburzeń językowych, autyzmem, mutyzmem między innymi z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. W zakres jej pracy wchodzą między innymi – korygowanie zaburzeń i wad wymowy (dyslalia, rotacyzm, alalia, seplenienie), wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej. Już […]

więcej

Logopeda, Neurologopeda