Rozmiar tekstu-+=

IAS - Indywidualna Stymulacja Słuchowa

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Twórcą metody jest dr K. Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Indywidualna Stymulacja Słuchowa jest metodą wspomagającą, rekomendowaną przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester. Metoda ta jest stosowana obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem m. in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dla kogo jest skierowana terapia?

Trening słuchowy Johansena jest skierowany do dzieci od 4-go roku życia oraz młodzieży i dorosłych z różnorodnymi problemami, u których występują trudności m. in.:

• z koncentracją uwagi,
• z rozumieniem mowy w hałaśliwym środowisku,
• w utrzymaniu uwagi na konkretnych zadaniach, szczególnie w przypadku obecności czynników rozpraszających,
• z reakcjami na głośne dźwięki (nadwrażliwość słuchowa),
• z wykonywaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu,
• w nauce czytania i pisania,
• z nauką języków obcych,
• z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy,
• z rozróżnianiem podobnie brzmiących wyrazów.

Indywidualna stymulacja słuchu Johansen IAS z powodzeniem jest stosowana także u pacjentów z:
• dysleksją,
• autyzmem i zespołem Aspergera,
• opóźnionym rozwojem mowy,
• ADHD.

Na czym polega terapia

Po wykonaniu badań oraz analizie wyników, pacjent otrzymuje indywidualną płytę CD ze specjalnie skomponowaną muzyką, obejmującą częstotliwości potrzebne do stymulacji. Poprzez dobór odpowiednio przygotowanej CD każde dziecko otrzymuje zindywidualizowany program, dopasowany do jego potrzeb i możliwości słuchowych. Płyty słucha się przez słuchawki w domu, w przyjaznym i bezpiecznym dla dziecka otoczeniu. Czas słuchania wynosi ok. 10 minut dziennie, a postępy terapii kontrolowane są co 8-10 tygodni. Podczas każdego spotkania pacjent jest ponownie badany i w zależności od wyników otrzymuje nową indywidualnie przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Podczas uczestnictwa w treningu nie ma potrzeby rezygnacji z innych form terapii.

Cel terapii

Podstawowym zadaniem treningu jest poprawa przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowych, co skutkuje poprawą w zakresie:
• zdolności utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• nadwrażliwości na dźwięki,
• rozumienia i zapamiętywania instrukcji oraz poleceń,
• artykulacji,
• rozumienia mowy oraz czytania.

Jak wygląda wizyta?

Diagnoza oraz spotkania kontrolne są przeprowadzone przy pomocy specjalistycznego audiometru. Opierają się na badaniu audiometrii tonalnej lub obrazkowej, obejmującym próby jedno- i obuuszne, teście rozumienia mowy przy czynnikach rozpraszających i badaniu lateralizacji oraz szczegółowym wywiadzie z opiekunem. Przy pierwszym spotkaniu wypełniany jest także kwestionariusz diagnostyczny.

Z czego korzystamy w trakcie terapii

Do przystąpienia do treningu potrzebne są słuchawki i odtwarzacz płyt CD.