Rozmiar tekstu-+=

Korektywa dla dzieci

Gimnastyka korekcyjna (korektywa) jest jedną z najważniejszych metod zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci. Szczególnie wskazana jest dla dzieci z wadami kręgosłupa, wadami stóp, wadami kolan.

Korektywa - Co to jest?

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom zajęcia korekcyjne dla dzieci pomagają im w utrwaleniu nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, a także powodują zwiększenie siły mięśniowej. Dzięki gimnastyce korekcyjnej dziecko nabywa odpowiednie czucie i pamięć mięśniową, jego ruchy stają się coraz bardziej celowe, dokładne, skoordynowane, a także płynne i zautomatyzowane. Gimnastyka korekcyjna jest najlepszym sposobem profilaktyki oraz leczenia wad postawy.

Jakie są cele gimnastyki korekcyjnej?

Cele głównym gimnastyki korekcyjnej jest niwelowanie istniejących wad postawy i powstrzymanie ich pogłębiania. Dodatkowo terapia:

  • zapobieganie potencjalnym wadom postawy,
  • wytwarza w dziecku nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
  • wzmacnia siłę mięśniową,
  • niweluje przykurcze mięśniowe,
  • poprawia zakres i ruchomość w stawach,
  • zwiększa sprawność i wydolność organizmu,
  • przyczynia się do zmniejszenia otyłości,
  • gwarantuje wszechstronny rozwój motoryczny.

Jak wyglądają pierwsze zajęcia?

Na pierwszych zajęciach terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem, bada postawę ciała dziecka, analizuje wzorce ruchowe, ocenia jakość poszczególnych funkcji, bada siłę mięśniową i zakresy ruchomości w stawach. Kolejnym etapem jest postawienie diagnozy i przedstawienie dalszej strategii terapeutycznej. Rodzic otrzymuję również informacje dotyczące zaopatrzenia dziecka np. w odpowiednie obuwie, w razie potrzeby przeprowadzony jest dobór odpowiednich wkładek do butów. Zlecone zostają ćwiczenia, które rodzic wykonuje samodzielnie z dzieckiem w warunkach domowych.

Jak wygląda przebieg terapii?

Zestaw ćwiczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka i zmieniany wraz z osiąganiem przez pacjenta kolejnych etapów rozwoju ruchowego.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przeprowadzane są w formie gier i zabaw, tak żeby z jednej strony pracować nad korekcją rozpoznanych wad a z drugiej rozwijać u dzieci potrzebę aktywnego i kreatywnego ruchu. Terapeuci w pracy z dzieckiem wykorzystują piłki gimnastyczne, platformy równoważne, laski gimnastyczne i wiele innych. Wystarczy swobodny strój, antypoślizgowe skarpetki i dobry humor.

Kto prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej?

W naszej placówce zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Nasi terapeuci legitymują się certyfikatami ukończenia kursów metod neurorozwojowych tj. NDT Bobath,Vojty, terapii skolioz.