Rozmiar tekstu-+=

NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath to neurorozwojowa koncepcja rehabilitacji dzieci i dorosłych w fizjoterapii. Bobath koncentruje się na ćwiczeniach całego ciała, a nie wybranych kończyn. Rehabilitacja metodą Bobath wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, jednocześnie wyzwalając takie, które są możliwie najbardziej zbliżone do prawidłowych.

Terapia NDT-Bobath – dla kogo?

Terapia NDT-Bobath jest skierowana do wcześniaków, niemowląt i małych dzieci u których rodzice zaobserwowali niepokojące objawy ruchowe a w szczególności:
-asymetryczne ułożenie ciała
-wzmożone napięcie ciała
-małą aktywność ruchową
-obniżone napięcie mięśniowe
-problemy z karmieniem, ssaniem
-małą aktywność jednej strony ciała w porównaniu do drugiej
-osłabienie funkcji jednej strony, rączki, zabawa jedną i tą samą kończyną
-protestowanie lub płacz w trakcie leżenia na brzuchu
-brak nawiązywania kontaktu wzrokowego z rodzicem

Usprawnianie metodą NDT Bobath obejmuj również dzieci z diagnozą uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego i zespołów genetycznych tj: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, miopatie, niedowłady obwodowe.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Na pierwszych zajęciach terapeuta przeprowadza obszerny wywiad z rodzicem, bada dziecko, ocenia jego rozwój ruchowy i jakość wzorców. Kolejnym krokiem jest udzielenie rodzicowi instruktażu, który ma na celu edukację rodzica w zakresie prawidłowej pielęgnacji dziecka. Rodzic dowiaduje się jak w odpowiedni sposób podnosić i nosić dziecko, udzielane są wskazówki dotyczące karmienia, przewijania, zabawy z dzieckiem. Ważnym elementem instruktażu pielęgnacyjnego jest edukacja w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka, dzięki której rodzic będzie w stanie samodzielnie zaobserwować ewentualne nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka.

Jak wygląda terapia?

Terapia NDT-Bobath jest bardzo łagodną i bezbolesną dla dziecka forma usprawniania. Terapeuta ocenia na jakim etapie rozwojowym są umiejętności ruchowe dziecka i adekwatnie do tego dobiera wspomagania. Działania terapeutyczne są dobierane indywidualnie i nie wykraczają poza możliwości ruchowe dziecka. Terapeuta, nie jako, podąża ze rozwojem prawidłowym dziecka, proponując mu aktywności, które na danym etapie rozwojowym powinny się już pojawić.
Działania terapeutyczne powodują również wyciszenie nieprawidłowych reakcji ruchowych dziecka i torowanie wzorców jak najbardziej zbliżonych do prawidłowych.

Jaki jest cel terapii metodą NDT-Bobath?

Podstawowym celem terapii NDT Bobath jest wspomaganie rozwoju psycho – ruchowego dziecka.
Wzmacnianie prawidłowych wzorców ruchowych przy jednoczesnym wygaszaniu tych niepożądanych, daje szansę dziecku na harmonijny i prawidłowy rozwój. Osiąganie fizjologicznych etapów rozwoju, tzw. kamieni milowych, jest gwarancja dalszego prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego zycia.

Kto prowadzi terapię?

W naszej placówce terapię prowadzą doświadczeni fizjoterapeuci, legitymujący się certyfikatami ukończenia kursy metody NDT Bobath.