Rozmiar tekstu-+=

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to forma opieki nad osobami przewlekle chorymi przebywającymi w domu, które (w przypadku świadczeń na NFZ) otrzymały 40 lub mniej punktów w skali Barthel.

Zgłoszenia: 515-331-449

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – dla kogo?

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa dedykowana jest pacjentom, którzy co prawda nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, ale ze względu na stan zdrowia potrzebują stałej, intensywnej pomocy pielęgniarskiej realizowanej we współpracy z lekarzem.

POD - Co obejmuje?

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej pacjentowi przysługują m.in. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę zgodne z jego stanem zdrowia i indywidualnymi potrzebami, nauka samodzielnej pielęgnacji i pielęgnacji przez rodzinę, edukacja zdrowotna, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz w pozyskaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

POD - Jak zorganizować?

W przypadku świadczeń na NFZ, skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub lekarz ze szpitala). Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę. Pacjent korzystający z Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej nie może pozostawać pod opieką hospicjum domowego, zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych ani zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

POD w CM Białołęka

Świadczenia w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej udzielane są w ramach działalności naszego CM Białołęka w Warszawie. Zachęcamy do kontaktu pacjentów i ich rodziny, które potrzebują tego typu specjalistycznej pomocy!

POD prywatnie i na NFZ

Świadczenia Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w CM Białołęka udzielane są zarówno komercyjnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapraszamy!