Rozmiar tekstu-+=

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to forma opieki nad osobami przewlekle chorymi przebywającymi w domu, które (w przypadku świadczeń na NFZ) otrzymały 40 lub mniej punktów w skali Barthel.

Zgłoszenia: 515-331-449

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – dla kogo?

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa dedykowana jest pacjentom, którzy co prawda nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, ale ze względu na stan zdrowia potrzebują stałej, intensywnej pomocy pielęgniarskiej realizowanej we współpracy z lekarzem. Pielęgniarska Opieka Domowa pozwala na zapewnienie pacjentom odpowiednich warunków do leczenia, a nierzadko w ogóle przebywania w domu. Pod tym względem Pielęgniarska Opieka Domowa stanowi alternatywę dla umieszczenia chorego w placówce opiekuńczej, co ma bardzo duże znaczenie dla jego samopoczucia i woli walki z chorobą.

POD - Co obejmuje?

W ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej pacjentowi przysługują m.in. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę zgodne z jego stanem zdrowia i indywidualnymi potrzebami, nauka samodzielnej pielęgnacji i pielęgnacji przez rodzinę, edukacja zdrowotna, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz w pozyskaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Zakres opieki jest więc bardzo elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb i oczekiwań chorego oraz jego rodziny. Zadaniem POD jest bowiem zapewnienie choremu i jego najbliższym odpowiednich warunków do sprawowania opieki w domu. Bardzo często wymaga to uzyskania dostępu do sprzętu medycznego lub organizacji wizyt lekarskich u pacjenta, który ze względu na stan zdrowia lub ograniczoną mobilność nie jest w stanie udać się do przychodni o własnych siłach. Zapewniając wsparcie w zakresie tego typu kwestii organizacyjnych pielęgniarka realizująca Pielęgniarską Opiekę Domową zwiększa poczucie bezpieczeństwa chorego i jego rodziny.

POD - Jak zorganizować?

W przypadku świadczeń na NFZ, skierowanie do objęcia Pielęgniarską Opieką Domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub lekarz ze szpitala). Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę. Pacjent korzystający z Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej nie może pozostawać pod opieką hospicjum domowego, zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych ani zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

POD w CM Białołęka

Świadczenia w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej udzielane są w ramach działalności naszego CM Białołęka w Warszawie. Zachęcamy do kontaktu pacjentów i ich rodziny, które potrzebują tego typu specjalistycznej pomocy!

CM Białołęka zapewnia profesjonalne wsparcie pacjentów. Nasz Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej tworzą wysoko wykwalifikowane i doświadczone pielęgniarki. Każda pielęgniarka współpracująca z CM Białołęka może się poszczycić bardzo dobrymi referencjami. To niezwykle istotne, gdyż jakość obsługi pielęgniarskiej ma bardzo duże znaczenie dla dobrego samopoczucia oraz stanu zdrowia pacjentów pozostających pod naszą opieką. Ufamy, że zapewniając usługi opiekuńcze na najwyższym poziomie wpływamy korzystnie na jakość życia naszych pacjentów i ich rodzin.

POD na prywatnie i na NFZ

Świadczenia Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej w CM Białołęka udzielane są zarówno komercyjnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapraszamy!

Działamy na terenie miasta Warszawa, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Białołęka i osiedla Tarchomin.