Rozmiar tekstu-+=

Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia to zajęcia organizowane dla przyszłych rodziców, którzy dzięki temu mogą przygotować się do narodzin dziecka. Szkoła rodzenia obejmuje m.in. gimnastykę w trakcie ciąży, edukację dotyczącą porodu, karmienia piersią czy sposobów pielęgnacji dziecka.

Szkoła rodzenia – dla kogo?

Do bezpłatnego udziału w szkole rodzenia prowadzonej w CM Białołęka uprawnione są kobiety:

  • zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Warszawy
  • zamieszkałe w Warszawie z równoczesnym rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie
  • przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie Warszawy lub takiej, z którą miasto podpisało właściwą umowę.

Szkoła rodzenia – co obejmuje?

Ciąża to wyjątkowy czas, podczas którego należy dobrze przygotować się zarówno do samego porodu, jak i późniejszej opieki nad dzieckiem. Podczas zajęć poruszane są m.in. tematy przygotowania do porodu, przebiegu porodu, metod łagodzenia bólu porodowego, karmienia piersią, prawidłowej diety w trakcie ciąży oraz okresu karmienia, a także połogu.

Szkoła rodzenia – kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia prowadzone są przez położną, rehabilitanta, dietetyka oraz lekarza pediatrę Wymagana jest pisemna zgoda lekarza prowadzącego ciążę oraz pisemna zgoda pacjentki na udział w zajęciach.

Szkoła rodzenia – w CM Białołęka

Zajęcia szkoły rodzenia odbywają się w placówkach CM Białołęka przy ul. Książkowej 10 oraz Skarbka z Gór 142 w Warszawie. Zapraszamy wszystkich przyszłych rodziców, którzy chcą dobrze przygotować się do porodu oraz późniejszej opieki nad noworodkiem.

Bezpłatna szkoła rodzenia w CM Białołęka

Program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej w placówkach CM Białołęka finansowany jest ze środków M. St. Warszawy. Zapisy są możliwe w rejestracji oraz pod adresem mailowym bok@cmbial.pl. Zapraszamy!