Rozmiar tekstu-+=

Teleporady

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

 1. Przychodnie POZ Centrum Medycznego Białołęka udzielają teleporad drogą telefoniczną.
 2. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie do swoich uprawnień i zakresu świadczonych usług.
 3. Terminy teleporad ustalane są telefonicznie przez pracowników Rejestracji (22 741 60 58).
 4. Rejestracji na teleporadę można dokonać również drogą mailową na adres bok@cmbial.pl, przez stronę internetową cmbial.pl oraz aplikację VisiMed i portal OSOZ.
 5. Ze względu na duże obciążenie linii telefonicznych zachęcamy do skorzystania z innych form zapisów niż telefoniczne.
 6. Po ustalenie terminu teleporady (niezależnie od formy zapisu) pacjent otrzymuje powiadomienie o wizycie na podany przez siebie numer telefonu (SMS).
 7. Realizując teleporadę osoba udzielająca teleporady kontaktuje się z pacjentem w ustalonych godzinach telefonicznie na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; drogą telefoniczną weryfikowana jest tożsamość pacjenta, następnie realizowany jest wywiad lekarski/pielęgniarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia, podjęcie decyzji o udzieleniu porady w trybie tradycyjnym/stacjonarnym.
 8. W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu od osoby udzielającej teleporady (próba nawiązania kontaktu odbędzie się w ustalonych godzinach trzykrotnie, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut), uznaje się, że Pacjent zrezygnował z potrzeby skorzystania z teleporady, co oznacza, że teleporada zostaje anulowana, a osoba udzielającą teleporady nie podejmie kolejnej próby nawiązania kontaktu w ramach zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania. W celu skorzystania z teleporady Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu teleporady.
 9. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta osoba udzielającą teleporady, w trakcie udzielania teleporady, może podjąć decyzję o potrzebie skonsultowania pacjenta w trybie porady stacjonarnej, fakt ten jest odnotowywany w systemie teleinformatycznym przychodni (w dokumentacji pacjenta), a pacjent zobowiązany jest do ponownego skontaktowania się z rejestracją i umówienia terminu wizyty.
 10. E-recepta: podczas teleporady lekarz może wystawić e-receptę. Pacjent otrzymuje wtedy 4-cyfrowy kod pozwalający zrealizować receptę w aptece. Kod można otrzymać SMS-em lub mailem (jeżeli Pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta), w formie papierowego wydruku (do odbioru w rejestracji) lub ustnie w czasie teleporady. Aby zrealizować receptę należy w aptece podać 4-cyfrowy kod oraz pesel Pacjenta, dla którego wystawiono e-receptę. Jeżeli Pacjent posiada e-receptę w formie elektronicznej (pdf otrzymany mailem dostępny na smartfonie) nie musi podawać peselu (pracownik apteki skanuje kod paskowy z urządzenia).
 11. E-skierowanie: podczas teleporady lekarz może wystawić e-skierowanie (np. na badania laboratoryjne, leczenie szpitalne czy rehabilitację). Pacjent otrzymuje wtedy 4-cyfrowy kod pozwalający na zapisanie się na zlecone świadczenia medyczne. Kod można otrzymać SMS-em lub mailem (jeżeli Pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta), w formie papierowego wydruku (do odbioru w rejestracji) lub ustnie w czasie teleporady. Aby zapisać się na świadczenie medyczne, należy podać podczas rejestracji w wybranej placówce 4-cyfrowy kod oraz pesel Pacjenta, dla którego wystawiono e-skierowanie.
 12. E-zlecenia na wyroby medyczne: podczas teleporady lekarz może wystawić e-zlecenie na wyroby medyczne. Pacjent otrzymuje wtedy kod pozwalający na realizację e-zlecenia. Kod można otrzymać SMS-em w formie papierowego wydruku (do odbioru w rejestracji) lub ustnie w czasie teleporady. Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece (posiadającym umowę z NFZ) odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru pesel pacjenta.
 13. Internetowe Konto Pacjenta: IKP to system elektroniczny przechowujący informacje medyczne na temat zdrowia Pacjentów. IKP umożliwia załatwienie wielu spraw związanych ze zdrowiem bez wychodzenia z domu (np. uzyskanie kodów do e-recept czy e-skierowań za pomocą ESM-a lub maila). Do IKP mogą się zalogować osoby posiadające pesel. Można zalogować się profilem zaufanym, kontem internetowym iPKO lub Inteligo w PKO BP lub w banku spółdzielczym, dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowodem) a także kwalifikowanym podpisem elektronicznym.