Rozmiar tekstu-+=

Borkowska Agnieszka

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku psychologii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku filozofia.
Jest też absolwentką studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania.
Poza tym odbyła szkolenia z zakresu:
– Diagnozy z użyciem narzędzia ADOS-2 (certyfikowany)
– Terapii Behawioralnej uzyskując licencję z tego zakresu
– Umiejętności społecznych uzyskując tytuł trenera
– Pracy z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
– Stosowania Profilu Psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
– Diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju
– Integracji sensorycznej I stopnia
– Oceny umiejętności i planowania terapii
W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu systemowym.
Specjalizuje się w pracy nad zachowaniami trudnymi i uczeniu umiejętności społecznych.
W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżować oraz malować obrazy.

Psycholog

  • ADOS-2
  • Terapia behawioralna
  • SI
  • Trening umiejętności społecznych