Rozmiar tekstu-+=

Goncalwes Marlena

Magister logopedii, neurologopeda, pedagog zajmuje się konsultacją,diagnozą i terapią logopedyczną pacjentów szerokiego spektrum zaburzeń językowych, autyzmem, mutyzmem między innymi z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. W zakres jej pracy wchodzą między innymi – korygowanie zaburzeń i wad wymowy (dyslalia, rotacyzm, alalia, seplenienie), wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej.
Już w trakcie studiów zdobywała szereg doświadczeń podczas różnych szkoleń i praktyk zawodowych. Ponadto podnosząc swoje kompetencje ukończyła studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia i staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS. Szukając metod i sposobów pomocy pacjentom wciąż zdobywa kolejne certyfikaty z różnego rodzaju szkoleń oraz kursów. Terapię opracowuje na podstawie potrzeb i mocnych stron dziecka. Nie ma dla niej skuteczniejszej motywacji od postępów w terapii i zadowolonych pacjentów.

Logopeda, Neurologopeda