Rozmiar tekstu-+=

W 1982 roku ukończyłem I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i podjąłem pracę w Oddziale Wewnętrznym o profilu gastrologicznym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, gdzie rozpocząłem wykonywanie badań endoskopowych. W 1985 roku odbyłem szkolenie w Klinice Gastroenterologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, gdzie uzyskałem uprawnienia do samodzielnego wykonywania badań gastrologicznych. Rok później przebywałem na stypendium Ministerstwa Zdrowia […]

więcej

Specjalista gastroenterologii

W trakcie mojej pracy zawodowej organizowałem pracownie endoskopowe i wyszkoliłem personel do samodzielnego wykonywania badań w szpitalach rejonowych w Mińsku Mazowieckim, Giżycku, Wyszkowie i Radzyminie. Pełniłem funkcję Zastępcy Ordynatora i p.o. Ordynatora Oddziału Wewnętrznego i Kierownika Przychodni Przyszpitalnej w Wyszkowie. Przez 24 lata byłem Kierownikiem Pracowni Endoskopowej a przez kilkanascie lat kierowałem Odcinkiem Gastroenterologii Jednodniowej […]