Rozmiar tekstu-+=

Logopedia

zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym oraz zespołami genetycznymi.

Logopeda - co obejmuje?

Poradnia Logopedyczna zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci, w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym oraz zespołami genetycznymi. Zakres usług obejmuje:

  • Konsultacje logopedyczne dla noworodków i niemowląt,
  • Konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami artykulacji,
  • Terapie wad wymowy dzieci i młodzieży,
  • Profilaktykę logopedyczną.

Logopeda - Jak wygląda wizyta?

Pacjent, w trakcie wizyty w Poradni Logopedycznej, poddany jest badaniu logopedycznemu polegającemu na przeprowadzeniu wywiadu, ocenie sposobu porozumiewania się, artykulacji, słuchu mownego, ocenie budowy i sprawności narządów mowy oraz badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykowych i artykulacyjnych. Badanie logopedyczne czasem musi zostać poszerzone o wyniki badań konsultacyjnych przeprowadzonych przez: audiologa, foniatrę, laryngologa, ortodontę lub neurologa.

Po zebraniu i analizie wszystkich wyników badań opracowany zostaje indywidualny program terapeutyczny, uwzględniający rodzaj i stopień zaburzenia oraz indywidualne potrzeby Pacjenta.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu otoczenia.

W przypadku dzieci, zajęcia logopedyczne obejmują pracę terapeutyczną z dzieckiem w obecności rodzica lub opiekuna. W trakcie lub na zakończenie zajęć logopeda/neurologopedaomawia zajęcia i przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.

Jak zapisać dziecko na wizytę?

Komercja: Zachęcamy do kontaktu z infolinią 22 741-60-58

NFZ: Aby zapisać dziecko na pierwszą wizytę do logopedy należy posiadać kod skierowania wystawionego przez lekarza POZ lub innego lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez kataru i kaszlu.

Wszystkie wizyty umawiane są na konkretne godziny, prosimy o przybycie do rejestracji z 10 minutowym wyprzedzeniem.